ЧЕРКАСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА:

20 РОКІВ - МІСІЯ  ПАРТНЕРСТВА

 

 

 

У березні місяці 2015 року

колектив Черкаської торгово-промислової  палати та її ділові партнери відзначили

20-річний  Ювілей з дня заснування Палати.

 

 

Погляд в історію

 

Виникнення і функціонування торгово-промислових палат безпосередньо пов’язане з розвитком товарного виробництва і торгівлі. Перші торгово-промислові палати, які можна вважати далекими попередниками сучасних, з’явилися в європейським містах ще в XVI столітті. Так, у 1599 році у Франції в м. Марселі була створена спеціальна комісія з чотирьох найдосвідченіших купців. Виникнувши як суто приватні організації, спочатку Палати представляли інтереси лише підприємців певної галузі. Згодом вони стали громадськими інституціями, які представляли інтереси ділових кіл певної території. Багатовікова еволюція торгових відносин, набуття досвіду цивілізованого і сумлінного ведення міжнародної торгівлі привели, зрештою, до створення в ХХ столітті торгово-промислових палат – суспільно-економічних спеціалізованих організацій що об’єднують підприємців.

Перші ТПП на теренах України виникли у 1850 році у Львові та Чернівцях. У 1912 році в Києві було засновано експортну палату.

 

 

Подпись:  З 1973 року в нашому обласному центрі діяло Черкаське обласне бюро товарних експертиз, яке у 1979 році перейшло у підпорядкування до Київського відділення ТПП України, потім у 1991 році реорганізовано у виробничу госпрозрахункову фірму «Черкасизовнішсервіс», на базі якої 24 березня 1995 року створено Черкаську торгово-промислову палату.

 

Першим її президентом був Ляшенко В’ячеслав Михайлович – досвідчений організатор і далекоглядний керівник. У 1997 році Черкаська ТПП розпочинає активну виставкову діяльність, першою серед колег встановлює партнерські зв’язки з Асоціацією з штрихового кодування товарів «ЄАН-Україна».

У 2000 році створюється новий структурний підрозділ – із оцінки нерухомості та проведення аукціонних торгів, відкривається перший регіональний виставково-презентаційний центр, здійснюються перші закордонні ділові місії.

 

 

 

Подпись:  У 2003 році президентом Черкаської ТПП обрано Цимбала Володимира Дмитровича – керівника з великим досвідом підприємницької діяльності.

Тоді ж Черкаська ТПП першою в Україні спільно з облдержадміністрацією проводить регіональний форум «Черкащина Інвестиційна», створює Юридичний Клуб при ЧТПП, а через три роки «Агентство із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів».

У 2006 році системj управління надання послуг ЧТПП сертифікована у відповідності до ДСТУ-ISO 9001-2001, а у наступному Черкаська ТПП стає переможцем Всеукраїнського конкурсу «100 кращих товарів України» у номінації «За надання послуг з організації ділових форумів і заходів».

У 2010 році запроваджується новий вид послуг – оформлення карнетів АТА, які значно спрощують митне оформлення товарів при тимчасовому їх вивезенню за кордон.

 

 

 

 

 

Подпись:

У 2011 році Рада Черкаської ТПП обирає президентом палати Невесенка Володимира Дмитровича - представника нової генерації керівників, який за декілька років почав перетворювати Черкаську ТПП в сучасну бізнес-асоціацією із залученням досвіду роботи кращих торгово-промислових палат Європи та світу. Створюються нові підрозділи при Черкаській ТПП – департамент міжнародних зв’язків та відділ бізнес-освіти та навчання;   активізується робота робочих груп при ЧТПП по галузевому принципу,  палата освоює навики роботи у законотворчому процесі та бізнес лобіюванні інтересів підприємств членів Палати. Підписується ряд важливих угод про співпрацю з українськими та іноземними організаціями, що сприяють розвитку торгово-економічних зв’язків та співробітництва.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сьогодення та перспективи

 

Сьогодні Черкаська ТПП стала ефективним і компетентним діловим партнером промислових підприємств, бізнес-структур, державних установ, міжнародних організацій. Нині вона – один з найпотужніших центрів ділової активності в області. Наш спектр діяльності дуже широкий і спрямований на задоволення потреб як членів палати, інших замовників, так і їхніх зарубіжних компаньйонів.

Так, комплексне обслуговування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності охоплює митне оформлення товарів, оформлення сертифікатів походження, перед відвантажувальну інспекцію, експертизу кількості, якості, пакування, маркування, комплектності, розрахунок витрат давальницької сировини тощо. Фахівці палати здійснюють оцінку майна при його купівлі-продажу, оренді, переоцінці основних фондів/засобів, страхових подіях; встановлюють факт виробництва товарів /послуг/ підприємством, розташованим на території України, при їх закупівлі за державні кошти; надають якісні перекладацькі послуги, провадять штрихове кодування товарів в системі GS1-Україна; організовують ділові та навчальні заходи, бізнес зустрічі, нетворкінги, ділові місії тощо.

Особливу роль відводиться сьогодні підтримці та розвиткові співробітництва з зарубіжними торговими палатами, галузевими асоціаціями, об’єднаннями підприємців, з торгово-економічними підрозділами при посольствах, міжнародними організаціями; створенню комітетів та робочих груп підприємців при Черкаській ТПП у сферах освіти, зовнішньоекономічної діяльності, агропромислового комплексу, легкої промисловості, енергоефективності тощо. 

 

 

Наші стратегічні завдання у середньостроковій перспективі: 

Надати членам Палати платформу для ефективного спілкування, обміну інформацією та досягнення спільних цілей.

Виступити на захист бізнес спільноти, яка керується чесними і відкритими принципами діяльності та активно сприяти розквіту членів Палати.

Забезпечити членам Палати ефективний доступ до відповідних ресурсів та послуг для стимулювання виробництва, експорту та інвестицій.

 

Безперечно стабільна та ефективна робота Черкаської ТПП протягом багатьох років була забезпечена і забезпечується завдяки її колективу - єдиній та міцній команді професіоналів, які щоденно  поряд з бізнесом та сумлінно виконують свої обов’язки у відповідності до статутних завдань Палати.

Ще один важливий аспект розвитку Черкаської ТПП – це взаємодія та співробітництво з членами Палати, які завжди підтримують та беруть активну участь у різноманітних регіональних та міжнародних ділових, навчальних заходах та проектах, які організуються Черкаською торгово-промисловою палатою. Дійсно – ми сильніші разом!

І безумовно  - низькій уклін ветеранам черкаського Палатівського руху, - тим бувшим працівникам, які протягом багатьох років будували фундамент сучасної бізнес асоціації у регіоні – Черкаської торгово-промислової палати!

 

 

 

 

 

 

 

 

23 червня 2015 року відбулись Загальні збори членів Черкаської торгово-промислової палати

 

 

 

 


У роботі зібрання прийняли участь представники Торгово-промислової палати України,

Черкаської обласної державної адміністрації, депутати Черкаської обласної ради, громадських організацій, партнерів Палати, а саме: 
Перший віце-президент ТПП України, Генеральний секретар ТПП України НЕПРАН Михайло Іванович;
 
Заступник голови - керівник апарату Черкаської облдержадміністрації КОВАЛЬ
 Віталій Володимирович; 
Депутат Черкаської обласної ради ГРЕСЬ Володимир Анатолійович;
 
Виконавчий директор Черкаського обласного об’єднання організації роботодавців ЯВОРСЬКА Тетяна Іванівна;
 
Заступник керівника КП "Агентство розвитку Черкащини" Черкаської обласної ради СТАРОВОЙТ Віталій Анатолійович;
 
Керівник порталу Діловий регіон, Голова Польського культурного центру імені Кароля Шимановського ЛІНЕВИЧ Геннадій Казимирович.

 

На зборах були розглянуті та схвалені звіт про роботу Черкаської ТПП у 2010-2014 рр. та звіт ревізійної комісії Черкаської ТПП за 2010-2014 рр.;

обрано Раду Черкаської ТПП та Ревізійну комісію Черкаської ТПП.

 

З нагоди 20-річчя з дня заснування Черкаської торгово-промислової палати

Почесною грамотою Президії Черкаської ТПП нагороджено наступних членів Черкаської ТПП:

ПП «Аргус-Сервіс»,

ТОВ «Кам’янський машинобудівний завод»,

ПрАТ «Коопзовнішторг»,

ПАТ «Звенигородський сироробний комбінат»,

ПАТ «Укрп’єзо».

 

 

Президент Черкаської ТПП Сергій Першин накреслив

основні стратегічні напрямки роботи Черкаської ТПП до 2020 року:


- Захист інтересів членів Палати з використанням дієвих механізмів лобіювання.

- Створення нових міжнародних стратегічних альянсів з метою сприяння експорту продукції членів палати та збільшення фінансово-інвестиційних потоків у регіон.

- Організація торгових місій.

- Якісне бізнес навчання членів Палати; впровадження нових якісних сервісів.  
- Створення Комітетів підприємців (Експертних груп) при Черкаській ТПП.

- Створення платформи юридичного захисту членів Палати - "Law HUB".

- Впровадження інституту Третейських суддів від Черкаської ТПП.

- Проведення нетворкінгових заходів для членів Палати та бізнес-спільноти Черкащини;

надання членам Палати можливостей ефективного спілкування, навчання та обміну інформацією - для досягнення спільних цілей.

 

 

Ділові новини Черкаської ТПП

 

https://www.facebook.com/cherkasy.cci

 

https://plus.google.com/u/0/105386572773689636173/posts

 

ЧЛЕНИ ЧЕРКАСЬКОЇ ТПП

ПЕРЕЛІК ЧЛЕНІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ТПП