ЧЕРКАСЬКА ТОРГОВА ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА ЗАПРОШУЄ ДО УЧАСТІ

У ПРОЕКТІ «РЕГІОНАЛЬНІ ЛОГІСТИЧНІ ІНІЦІАТИВИ»

 

Бізнес-партнери проекту «Регіональні Логістичні Ініціативи» (РЛІ): Черкаська торгова промислова палата; консалтингова компанія «5PL», патронат Асоціації «Український Логістичний Альянс» (м. Київ); регіональний науково-технологічний центр «Логістичні Проекти» при Черкаському державному технологічному університеті; науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (м. Харків).

Мета проекту РЛІ:

Розвиток професійних знань у сфері логістики та управлінні ланцюгами постачання, які відповідають міжнародним стандартам логістичної освіти

Сприяння упровадженню сучасних логістичних систем і технологій у практику роботи підприємств і організацій Черкаського регіону

 

Зображення, знайдене за запитом "консалтинговые услуги это"

Організовувати ефективну логістику у компаніях можуть лише фахівці, які мають логістичну освіту, практичний досвід та навички. Саме вони визначають надійність ринкових відносин на яких будуються та нарощуються сучасні бізнес-технології

 

 

Освітянська програма «Бізнес-Академія Логістики 5PL – Черкаси»

 

Отримання сертифікату «Бізнес-Академія Логістики 5PL – Черкаси»

Надаються практично-орієнтовані освітянські послуги у рамках програми «Бізнес-Академія Логістики 5PL – Черкаси» відповідно вимогам міжнародних стандартів логістичної освіти.

Навчальні курси

Логістика перевезень за напрямами: авіаційний, автомобільний, мультимодальний транспорт; морські і річкові перевезення; організація залізничних вантажних перевезень; логістика та експедирування вантажів; перевезення небезпечних вантажів; митні процедури (оптимізація управління транспортними потоками)

Логістика складського господарства (оптимізація управління складськими потоками)

Логістика продажів (оптимізація управління збутовими товаропотоками)

Закупівля і постачальники (оптимізація управління постачальницькими товаропотоками, ефективне управління постачальниками)

Логістичне обслуговування (оптимізація управління замовленнями, робота з клієнтами, маркетингова логістика)

Логістика у зовнішньоторговій діяльності (оптимізація управління експортно-імпорт-ними операціями, національне та зарубіжне митне законодавство у зовнішньоекономічній діяльності)

Очні заняття проводяться у спеціалізованих приміщеннях Черкаської торгової промислової палати, які забезпечені необхідним навчальним обладнанням, а також дистанційні заняття з використанням технологій E-Learning.

Отримання сертифікату «Бізнес-Академія Логістики 5PL – Черкаси» підтверджує високий рівень підготовки слухача до роботи у відповідній сфері логістичної діяльності з можливістю працевлаштування на підприємствах України.

Трьохрівнева навчальна програма «Міжнародний транспорт і логістика»

Професійна підготовка логістів міжнародного рівня на базі стандартів Міжнародної федерації експедиторських організацій FIATA (Швейцарія). Послідовне отримання:

Персонального сертифікату про проходження модуля програми, який приймається до уваги при продовженні навчання по курсу FIATA

Диплому національного експедитора як модульного сертифікату курсу FIATA (підтвердження асоціації «Український Логістичний Альянс» і Асоціація міжнародних експедиторів України

Диплому FIATA «Міжнародний вантажний експедитор» (International Freight Forwarder), визнаного у 155 країнах світу

На всіх навчальних курсах працюють досвідчені тренери з використанням авторських матеріалів, які розроблені на основі власного практичного досвіду та постійного обміну інформацією із провідними фахівцями у сфері логістики, ретельного інформаційно-аналітичного аналізу вже реалізованих логістичних проектів.

 

Послуги логістичного консалтингу

Комплексне і всебічне відпрацювання професійними експертами нестандартної ситуації у логістичній діяльності компанії з подальшою розробкою дієвих рекомендацій. Їх виконання дозволить підвищити ефективність роботи компанії, вивести її на новий рівень розвитку

Розробка ефективних систем управління корпоративною логістикою, бюджетування логістичної активності, оптимізація організаційної структури логістики, заходи забезпечення нерозривності логістичних і виробничих процесів

 

Цільові логістичні проекти

 

Клуб логістів при Черкаській торговій промисловій палаті

Участь у роботі клубу підвищує рівень довіри до логістичної діяльності компанії, полегшує пошук ефективних рішень щодо встановлення проблем логістики та шляхів їх подолання. На засіданнях клубу проводяться презентації найбільш вдалих бізнес-проектів, поширюються інформаційно-рекламні матеріали з логістичної діяльності, надаються фахові консультації з питань формування та розвитку логістичної діяльності, підтримка участі у національних та закордонних виставкових заходах, конференціях, форумах тощо.

Інформаційно-аналітична підтримка Асоціації «Український Логістичний Альянс»:

Інформаційно-аналітичний бюлетень «Головний інформаційно-аналітичний центр»

Інформаційно-аналітичний дайджест

Робоча група з питань розвитку регіональної логістики при Черкаській торговій промисловій палаті

Організація та участь у «круглих столах», науково-практичних семінарах та форумах з метою обговорення та формування першочергових завдань розвитку регіональної бізнес-логістики

Визначення шляхів відновлення та розвитку логістичних технологій у вирішенні проблем ресурсозбереження, екології, оптимізації рішень у транспортуванні і складуванні, формуванні регіональних інформаційно-комунікаційних систем тощо

Розгляд, оцінка та надання економічно обґрунтованих рекомендацій щодо розробки та реалізації логістичних проектів у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку Черкаського регіону, питання інвестування логістичних проектів

Забезпечення виконання на замовлення підприємств і організацій Черкаського регіону проектів з питань оптимізації логістичних ресурсів, впровадження інноваційних логістичних технологій у практику їх підприємницької діяльності

 

Черкаська торгово-промислова палата:

www.cci.neocm.com ; www.facebook.com/cherkasy.cci

 

Координатор проекту «РЛІ»:

Костянтин Таньков, к.е.н., доцент, директор НТЦ «Логістичні Проекти» при ЧДТУ,

тел. +38 (095) 8197786; tankov.kn@gmail.com